De Nederlandse school in Keulen 

Met ingang van dinsdag 25 augustus 2015 is de Nederlands- / Vlaamstalige school in Keulen van start gegaan. De leerlingen, juffen en ouders zijn enthousiast en dat is veelbelovend. We bedanken de Internationale Friedenschule Köln (CIS) voor het beschikbaar stellen van klaslokalen en snacks. We verheugen ons op een fijne samenwerking. 

 

Voor meer info over nederlandse onderwijs in NRW, klik hier.